PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OD PLAćANJA čLANSKOG DOPRINOSA PRIVREDNOJ KOMORI U ODREđENIM DJELATNOSTIMA

Skupština Privredne komore Crne Gore, na elektronskoj sjednici, donijela je Odluku o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja članskog doprinosa u određenim djelatnostima.

Odlukom se, u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine, oslobađaju obaveze plaćanja članskog doprinosa privredna društva i preduzetnici kojima je naredbom Ministarstva zdravlja, usljed epidemije bolesti COVID-19, zabranjeno obavljanje djelatnosti i poslovni subjekti čija je djelatnost usljed epidemije najviše ugrožena.

– Radi ostvarivanja pomenutog prava, privredna društva i preduzetnici dužni su da Privrednoj komori dostave Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članskog doprinosa do 30. aprila 2020. godine – navodi se u Odluci koju potpisuje predsjednik Skupštine Privredne komore Vojo Banović.

Odluka i obrazac zahtjeva za oslobođenje od plaćanja članskog doprinosa dostupni su na sajtu Komore www.privrednakomora.me.