Sve ulice u Tivtu sad imaju naziv

Utvrđeni su privremeni nazivi za 54 ulice – saopšteno je iz Opštine Tivat.

Predsjednik opštine Tivat, dr Siniša Kusovac, donio je odluku o privremenom davanju naziva ulica na teritoriji opštine Tivat br.01-021/20-115/3 od 18. februara 2020. Odluka je donijeta u skladu sa članom 10a Zakona  o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore-

Ovom Odlukom utvrđeni su privremeni nazivi za 54 ulice koji su određeni po numeričkim i geografskim pojmovima u skladu sa Zakonom, dok su  sastavni djelovi ove Odluke i grafički prikazi ulica.

Odluka će važiti do stupanja na snagu skupštinske odluke o nazivima ulica.

Takođe, za navedene ulice shodno Odluci, kao i za ulice u naseljima koje već imaju naziv, a kojima do sada nijesu dodijeljeni brojevi, na terenu se vrši  popis objekata (poslovnih i stambenih zgrada) kojima će biti dodijeljeni brojevi. Sa ovom odlukom sve postojeće ulice na teritoriji opštine Tivat imaju naziv – kaže se u saopštenju.