Privredna komora: Zdravlje je najvažnje

U uslovima velike vjerovatnoće pojavljivanja koronavirusa u CrnojGori, zaštita javnog zdravlja je osnovni cilj – nema mjesta panici, već
je neophodno da svi poštuju preporuke javnozdravstvenih ustanova, poručeno je sa sjednice Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva
Privredne komore (PKCG).

Sjednicu na kojoj je sagledana aktuelna epidemiološka situacija vodio je, kako je saopšteno iz PKCG, predsjednik Odbora Ranko Jovović, a u radu su, pored članova, učestvovali potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, generalni direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ćazim Hodžić, direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak Kukavičić i načelnica Odjeljenja za epidemiologiju Instituta za javno zdravlje Sanja Medenica.

Privredna komora, kako ističu, sprovodi dnevnu analizu situacije poteškoća u poslovanju zbog koronavirusa, a sa tom svrhom kreiran je onlajn upitnik na sajtu Komore na sljedećem LINKU.

„Buduće preporuke u vezi sa ovom temom kreiraće se upravo na osnovu informacija dobijenih od privrede i zato je neohodno da
privrednici popunjavaju upitinik svakog puta kada naiđu na poteškoću u poslovanju, na osnovu čega će se djelovati u narednom periodu, zaključeno je na sjednici“, navodi se u saopštenju PKCG.

Predsjednik Odbora Ranko Jovović je pozvao privrednike da redovno, ako treba svakodnevno, popunjavaju upitnike na sajtu Privredne komore u cilju dobijanja kompletne informacije, što je jedan od izvora koji služi za kreiranje mjera Vlade, resornog ministarstva i institucija za preventivno djelovanje.

On je pojasnio da je sjednica sazvana imajući u vidu da se aktuelna epidemiološka situacija u svijetu uslijed pojave koronavirusa, snažno reflektuje i na globalna turistička kretanja, a samim tim i na Crnu Goru, pa je neophodna pravovremena razmjena informacija unutar sektora turizma, adekvatan odgovor izazovima sa kojima se susrijećemo i preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju obezbjeđenja zdravstvene zaštite svih građana i turista koji se nalaze u našoj zemlji.

„Svi zaposleni u hotelijerstvu dužni su da poštuju opšte mjereprevencije širenja infekcija dok je na upravama i menadžerima hotela da sprovedu određene administrativno organizacione mjere koje za cilj imaju unaprijeđenje poštovanja preporuka i njihove implementacije u praksi, kao i niz mjera koje je Institut predložio poslodavcima a koje se odnose na postupanje sa zaposlenima i njihovim eventualnim obolijevanjem“, rekao je Jovović.

Direktorica NTO Željka Radak Kukavičić je informisala privrednike da su ranije održani sastanci sa hotelijerima i predstavnicima
turističkih agencija u vezi sa posljedicama pandemije na ovaj sektor privrede te predočene mjere prevencije i načina ponašanja u slučaju
pojave COVID-19 koje je propisao Institut za javno zdravlje.

„Situacija se mijenja iz dana u dan, pa je NTO zato otvorila posebnu e-mail adresu [email protected], i pripremili obrazac putem kojeg bi predstavnici hotelskog sektora svakog petka dostavljali podatke koliki je procenat otkazivanja aranžmana, i kakve su fininasijske posljedice toga. Na osnovu tih podataka imaćemo presjek stanja u sektoru“, rekla je Radak Kukavičić.

Prema njenim riječima, hoteli u gradovima već trpe posljedice dok je situacija u primorskim opštinama drugačija jer i dalje imaju određeni stepen popunjenosti.

„Najveći izazov su mjeseci pred nama, posebno jul i avgust kada generišemo najviše prometa, jer će biti teže amortizovati eventualni
pad u špicu turističke sezone, nego u predsezoni“, rekla je ona.

Naglasila je neophodnost upotrebe mjera prevencije i, ukoliko bude potrebno, brzog reagovanja kako bi se eventualni oboljeli izolovali i
umanjio uticaj na Crnu Goru kao turističku destinaciju. Informisala je Odbor da su pojedini turistički sajmovi otkazani ili odloženi, a NTO će plan marketinških aktivnosti prilagođavati situaciji koja se svakodnevno mijenja.

(Vijesti)