Crveni krst

Pripreme za Nedelju Crvenog krsta

U opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Tivat danas počinju pripreme za organizovanje opštinskog takmičenja iz prve pomoći koje će se održati u sedmici Crvenog krsta, od 7. do 15. Maja. Početkom mjeseca biće održana i redovna, godišnja Skupština te opštinske organizacije. Takođe se radi i na pripremi velike sabirne akcije u nekom od mega marketa nakon koje će prikupljeni proizvodi biti podijeljeni onima kojima su najpotrebniji. Akcija će se odvijati pod sloganom „Solidarnost na djelu“.
Da bi akcija bila uspješnija iz opštinske organizacije CK Tivat planiraju u uključiti i vlasnike prodavnica mješovitom robom.
U cijeloj državi situacija sa dobrovoljnim davalaštvom krvi nije na zadovoljavajućem nivou zahvaljujući nerazrađenom zakonu koji je, kako kaže sekretar OOCK Tivat Duško Božović, samo prepisan od strane Evropske zajednice a uopšte nije doneseno 11 pravilnika, odluka i poslovnika koji su trebali pratiti zakon. U međuvremenu, velike firme čiji su radnici bili najaktivniji donatori krvi, su ugašene a prosječna starost davaoca sada je preko 50 godina.
U ovom tenutku nasvrsishodnija je revizija spiskova i dogovor sa transfuziologijom a ako do toga ne dođe, prema riječima Božovića, Crveni krst će nakon dugo godina biti prinuđen da prestane voditi računa o dobrovoljnom davalaštvu. U prošloj godini Tivćani su 182 puta dali krv a u vrijeme velikih firmi godišnje je prikupljano 780 boca ili blizu 300 litara krvi.
Bez smislene i organizovane društvene akcije budućnost davalaštva krvi nije svijetla.