Pripadnici SZS na radionici „Smanjenje rizika od zemljotresa“

SZS Tivat učestvovala je na jako značajnoj “Radionici o smanjenju rizika od zemljotresa” odžanoj juče u Budvi. U našem timu bili su k-dir Zoran Barbić, savjetnica Sanela Fičer i vatrogasci Marko Živić i Ivan Čule.

Govoreći o značaju događaja, komandir tivatske SZS Zoran Barbić ističe da je radionica bila ujedno poučna i interaktivna: “Prezentovali smo što je to i koje su to aktivnosti koje treba uraditi prije, za vrijeme i poslije zemljotresa”.

Radi pružanja pomoći nakon zemljotresa u Albaniji, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore uputio je 25 pripadnika Specijalizovanog tima za pretragu i spašavanje sa osam namjenskih vozila, među kojima su neki od njih, zajedno sa našim predstavnicima djelili svoja iskustva: “To naše iskustvo smo prenijeli kolegama u okruženju, kako bi to trebalo da se radi. Mi kao jedna od rijetkih opština imamo donešen Plan zaštite od zemljotresa. U Albaniji smo postupali po tom planu, tako da smo i to iskustvo prenijeli. A kada su planovi u pitanju, moram naglasiti da se oni po zakonu moraju i ažurirati”, zaključio je Barbić.

Radionici o smanjenju rizika od zemljotresa prisustvovali su predstavnici iz opština Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj, zdravstvenih i obrazovnih institucija, turističke organizacije Budva, Elektrodistribucije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i Direktorata za vanredne situacije MUP-a. Posebno je naglašena važnost uspostavljanja Nacionalnog trening centra za zaštitu i spašavanje.

Radionica, koju je organizovao Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, realizovana je u okviru projekta „3 WATCH OUT – Trilateralni model civilne zaštite: Putevi, instrumenti i izazovi za našu bezbjednost“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija – Italija.