Prijedlog programskih sadržaja Radio Tivta sveobuhvatan, sadržajan i u interesu građana

Završena je javna rasprava o Prijedlogu programskih sadržaja Radio Tivta za naredne tri godine.

Dobili smo sugestije od Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Opštine Tivat i Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

Sekretar ocjenjuje da je Program „sveobuhvaran i sadržajan i da pokriva oblasti koje su predmetnim Zakonom predviđene i da oslikava potrebe građana. Kao organ koji prati rad lokalnog javnog emitera saglasni smo sa navedenim prijedlogom trogodišnjeg programskog sadržaja, uz konstataciju da je šprostor za inovacije i modifikacije postojećeg sadržaja uvijek moguć i otvoren“.

Savjet za razvoj i za zaštitu lokalne samouprave je razmotrio dokument i bez ikakvih primjedbi poručio da je uvjeren da će „Radio Tivat i dalje raditi profesionalno blagovremeno i istinito informisati građane Tivta“.

Savjet Radio Tivta će sumirati javnu raspravu.