Prijave poslodavaca do 15. oktobra

Objavljen je javni poziv za učešće poslodavaca u Programu stručnog osposobljavnja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se realizuje devetu godinu zaredom.

Prijave će se podnositi od 15. septembra do 15. oktobra. Za učešće u Programu mogu se prijaviti poslodavci iz privatnog i javnog sektora koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo prosvjete.

„Prijave za poslodavce iz privatnog sektora podnose se područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (birou rada / kancelariji) prema sjedištu poslodavca i preko portala elektronske uprave (eUprave). Poslodavci iz javnog sektora prijave za učešće u Programu podnose Upravi za kadrove i preko portala elektronske uprave (eUprave ). Uputstvo za podnošenje Prijave za sve poslodavce preko eUprave se nalazi na portalu www.euprava.me“, navodi se u saopštenju.

Korisnici Programa dobiće priliku za prijavu nakon isteka rokova za prijavu poslodavaca.

„Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. Poslodavci su dužni da korisnicima pruže osposobljavanje u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, dok će stručni tim zadužen za realizaciju Programa vršiti kontrolu sprovođenja osposobljavanja“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je cilj Programa da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija.

„Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se suočava čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.  Program se pokazao kao vrlo uspješan, s obzirom na to da je oko 50% korisnika Programa nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi. Javni poziv objavljen je na sajtovima Ministarstva prosvjete, Zavoda za zapošljavanje i Uprave za kadrove“, navode iz ministarstva.