Prijava na konkurs za novinarska istraživanja iz oblasti zaštite životne sredine i Poglavlja 27

Iz Centra za istraživačko novinarstvo podsjećaju  da rok za prijavu na javni poziv za prijedloge istraživačkih priloga/tekstova na temu od značaja za proces evropskih integracija, vezanih prije svega za Poglavlje 27 ističe za dva dana.

Prijedlozi mogu biti različitih novinarskih žanrova –  štampanih, online, video, audio ili multimedijalnih.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta Istraživačko novinarstvo, ekološke teME, učešće građana/ki, koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

CIN-CG poziva sve zainteresovane novinare da prijave ideje za istraživačke priloge/tekstove. Autori/ke najboljih prijedloga biće pozvani/e na  trening, koji će se održati krajem aprila 2021.

Nakon trenga izvršiće se selekcija tri najbolja prijedloga, čiji će autori/ke uz  mentorsku podršku uredničkog tima iz zemlje i regiona, realizovati svoje istraživačke projekte do septembra 2021.

Nakon završetka istraživanja, radovi će biti objavljeni na crnogorskom i engleskom jeziku na našim sajtovima, kao i u posebnoj dvojezičnoj publikaciji i e-knjizi, ali i u drugim medijima u zemlji i inostranstvu koji budu zainteresovani za ove priče.

Pravo da konkurišu imaju svi novinari/ke iz Crne Gore. Pored treninga, mentorske i  uredničke podrške, odabrani kandidati/kinje dobiće bruto honorar od 1000 eura.

Konkurs je otvoren do 26. marta 2021. godine.

Poziv i formulari za prijavu dostupni su na sljedećim linkovima:

http://www.cin-cg.me/javni-poziv-za-novinarska-istrazivanja-iz-oblasti-zivotne-sredine-i-poglavlja-27/

http://www.cin-cg.me/en/public-call-for-training-and-writing-investigative-articles-on-the-topic-relevant-for-the-eu-integration-process/

Prijave i eventualna pitanja slati na e-mail: [email protected] i na [email protected]