Prijava korisnika za Program stručnog osposobljavanja otvorena do 19. novembra

Za deveti ciklus Programa stručnog osposobljavanja do danas se prijavilo 2298 korisnika, a poziv je otvoren do 19. novembra, do 12 sati. Poslodavci su ove godine oglasili preko 12.500 mjesta-saopštili su iz Ministarstva prosvjete.

Prijavljivanje budućih korisnika Programa, vrši se elektonskim putem, preko portala www.eUprava.me. Podsjećamo da pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem, i koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se suočava čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na prethodne godine realizacije Programa, oko 50% korisnika Programa je nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi.

Informacija o procedurama prijavljivanja se nalazi na stranicama E-uprave, Uprave za kadrove, Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva prosvjete.