Prihranjivanje 18 plaža u Boki

U okviru sezonskog uređenja obale, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je izvršilo prihranjivanje plaža na 18 lokacija u Bokokotorskom zalivu, a koje su od strane stručnih lica i mještana evidentirane kao najdeficitarnije pijeskom – saopšteno je iz JP Morsko dobro.

Nasipanje se vršilo moračkim pijeskom granulacije 4-8mm, za šta je koordinatoru posla prethodno dostavljen uzorak, na koji je data saglasnost.

Ukupno je na području opštine Kotor rasplanirano 230m3 pijeskana 7 lokacija u naseljima Morinj, Risan, Dobrota, Muo, Škaljari, Prčanj i Stoliv.Na području opštine Tivat je rasplanirano215 m3pijeska na 5 lokacija u Lepetanama, Donjoj Lastvi, lokaciji ispod bivšeg hotela Mimoza, Krasišićima i Krtolima.

Na području opštine Herceg Novi ukupno je rasplanirano470 m3pijeskanaplažama u 6 naselja – Meljine, Kumbor, Đenovići, Baošići, Bijela i Kamenari.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ovaj posao obavlja u koordinaciji sa lokalnim Mjesnim zajednicama u Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, kako bi se svake sezone obezbjedio dodatan komfor kupačima duž Bokokotorskog zaliva – zaključuje se u saopštenju.