Pri kraju pripremni radovi za izradu glavnog projekta za kanalizacionu mrežu u Donjoj Lastvi

Izgradnja kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi sastavni je dio projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda Jadranska obala V, komponenta 2 koji se finansira iz kreditnih sredstava KfW banke.

Taj posao se realizuje u saradnji sa firmom Vodacom d.o.o., koja je odgovorna za implementaciju projekta.

„Pripremna faza koja slijedi prije izrade glavnog projekta je pri kraju. Nakon toga je potrebno četiri mjeseca da se uradi glavni projekat. Za proces revizije glavnog projekta i izrade elaborata takođe je neophodno tri mjeseca, a i tenderski postupak za odabir izvođača traje tri mjeseca. Biće potrebno desetak mjeseci da bi se uradila cjelokupna projektna dokumentacija uključujući i tenderski postupak“- rekao je vd direktora Direkcije za investicije, Budimir Cupara navodeći da će se projekat realizovati 2023., odnosno 2024. godine.

„Tenderski postupci za izbor izvođača radova mogu potrajati i duže, u slučaju eventualnih žalbi“- kazao je Cupara.