Press skupstina

Povući iz procedure Predlog Zakona o morskom dobru

Predstavnici više nevladinih organizacija NVO iz primorskih gradova i nezavisni poslanik Obrad Gojković pozvali su juče Vladu da povuče iz procedure prijedlog zakona o morskom dobru kojim se, kako tvrde, ozbiljno zadire u prava privatne svojine.

Predstavnik NVO Tivatska akcija Mirko Kovačević kazao je da je nezadovoljstvo građana primorskih opština ogromno i da je posljednji trenutak da ljudi iz vlasti razmisle i povuku predloženi zakon, kojim se uzurpira privatna imovina.

„Ovo je sinhronizovani i organizovani napad na imovinu građana primorja, jer se Predlogom zakona o morskom dobru skoro sva privatna imovina u zoni morskog dobra proglašava državnom“, kazao je Kovačević na konferenciji za novinare u holu Skupštine.Ivan Starčević iz Matice Boke saopštio je da predstavnici više NVO iz primorskih opština insistiraju na povlačenju Predloga zakona o morskom dobru iz procedure, njegovom vraćanju u formu Nacrta i ponovni rad na tekstu.“Ovim zakonom vlast pokušava da progura da pravno valjan način sticanja svojine važi za građane i preduzeća, ali ne i za državu. Za državu je još 1946. godina, tako da se jednim dekretom privatna svojina može proglasiti državnom“, kazao je Starčević.On je dodao da se predlogom zakona o morskom dobru prave i određene biznis barijere.

„Ukoliko investitor kupi zemljište koje ide u more i krene da traži građevinsku dozvolu, on mora da zaključi ugovor o zakupu sa Javnim preduzećem Morsko dobro i da to plati. Koja je to onda njegova zemlja, ako mora da plati zakup?“, pitao je Starčević.On smatra da je problematično i to što su lokalne samouprave isključene, jer uvijek postoji varijanta da budu nadglasane.

„Neprepoznavanje privatne svojine u zoni morskog dobra dovodi se do svih mogućih problema kada je riječ o ovom zakonu“, upozorio je Starčević i dodao da oni neće odustati od borbe da zaštite svoju imovinu.

Željko Komnenović iz NVO Matica Boke smatra da pitanje zaštite privatne svojine nije samo problem građana primorskih opština, već cijele Crne Gore.

„Ovo je naš način da spriječimo građane da izađu na ulice i pokušamo da na institucionalan način zaštitimo privatnu svojinu, koja je osnovno ustavno načelo u svim zemljama, pa i u Crnoj Gori“, naveo je Komnenović.On je upozorio da predloženi zakon omogućava državi da proglašavenjem javnog interesa od livada stvori golf terene, skijaške i reli staze.

„Očigledno je zvanična politika okrenuta investitorima, ali moraće više pažnje da obrati i na građane, koji su temelj države. Investitori dođu i prođu, a građani plaćaju porez“, kazao je Komnenić.On je podsjetio da su predstavnici NVO iz primorskih opština krajem maja usvojili Deklaraciju o zaštiti privatne svojine, stečenih prava, slobodnog tržišta, o pravičnom suđenju i otporu pravnom nasilju, koju će u narednom periodu pokušati da dostavi u skupštinsku proceduru.

Nezavisni poslanik Obrad Gojković, kazao je da je u Crnoj Gori danas ugrožena privatna, ali i državna i crkvena imovina, zahvaljujući nedomaćinskom i lošem odnosu države.On je podnio devet amandmana na Predlog zakona o morskom dobru, kojim se štiti privatna imovina i najavio podnošenje još jednog, koji će se odnositi na jačanje lokalnih i državnog parlamenta u zaštiti najvažnijeg resursa u državi.

Predstavnik NVO Naše ognjište Božidar Čermak kazao je da su građani promorja krajnje izrevoltirani ovakvim načinom postupanja prema privatnoj svojini.

„Pokušaćemo da u saradnji sa svim društvenim faktorima ovo naše neraspoloženje uvedemo u društveni, politički i privatni sistem ove zemlje“, poručio je Čermak.

(RTCG)