Radna grup0a Darka

Prezentovana radna verzija Nacrta Akcionog plana za mlade

U opštini Tivat održan je drugi sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana za mlade u opštini Tivat. Koordinatorka Radne grupe mr Darka Ognjanović prezentovala je prvu radnu verziju nacrta Akcionog plana.

Članovi Radne grupe su razmotrili sugestije i predloge i utvrdili zadatke do naredne sjednice. Razmatrana je i ideja da se putem ankete sprovede istraživanje među mladima u opštini Tivat koje bi bilo sastavni dio ovog Akcionog plana.