Prezentacija stanja u oblasti upravljanja otpadom na području Boke i Zapodnohercegovačke županije sutra u hotelu „Regent“

Predstavljanje analize postojećeg stanja u oblasti zagađenja vodnih tokova, trenutnom stanju postojećih postrojenja za upravljanje otpadom, te pregled broja i lokacija nelegalnih deponija održaće se sutra u hotelu “Regent” sa početkom u 12 sati u  organizaciji NVO “Naša akcija” iz Kotora.

Analiza je pripremljena u okviru „YOUth Drive“ projekta finansiranog od strane Europske unije, a objaviće se u formi publikacije i seta preporuka za zakonodavce sa područja Županije Zapadnohercegovačke kao i Bokokotorskog zaliva.

Cilj projekta je ukazati na značaj pravilnog upravljanja otpadom, a radiće se i na zaštiti vodnih puteva na području Županije Zapadnohercegovačke (BiH) i Bokokotorskog zaliva (CG). Jedna od aktivnosti na projektu je i predstavljanje spomenute analize i seta preporuka.

Na prvoj od sedam planiranih edukacija, pored predstavljanja analize stanja na terenu, biće predstavljen i uručen set detaljnih preporuka za zakonodavce, prilagođen za područja uključena u projekat.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa Prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a implementira ga Udruga za razvoj okoliš i kulturu EKO ZH u saradnji sa partnerskom organizacijom NVO Naša Akcija sa sjedištem u Kotoru. Ukupna vrijednost projekta je oko 280.000 eura, od kojih Evropska unija  finansira oko 230.000 eura.

Edukacijama će prisustvovati predstavnici vlasti, komunalnih preduzeća, te ostali zainteresovani pojedinci i organizacije.