Prezentacija protivpožarne i protivpoplavne opreme

Službi zaštite i spašavanja danas je prezentovana savremena oprema za gašenje požara, ali i sprečavanje poplava. Firma Vatrex Rescue sa sjedištem u Herceg Novom, ekskluzivni je zastupnik opreme za zaštitu za tržište Srbije i Crne Gore.

„Radimo prezentaciju vatrogasno-spasilačke i protivpoplavne opreme renomiranih svjetskih proizvođača. Danas smo osmislili prezentaciju sa SZS iz Tivta. Demonstriran je rad opreme za gašenje šumskih požara, kao i praktično sprečavanje plavljenja usled velikih padavina, kiša koje su zadesile Crnu Goru u poslednje vrijeme. Imamo branu ovdje od 10 metara, a naši momci će pokazati koliko to jednostavno izgleda za rukovanje i kolika je njena efikasnost“-kazala je za Radio Tivat direktorka firme Aleksanda Boguminović.

Tivatski vatrogasci su u saradnji sa firmom Vatrex doo izveli pokaznu vježbu gašenja požara na automobilu takozvanim „ćebetom“ što je izazvalo najveće interesovanje pripadnika SZS. To je revolucionarni proizvod za brzu i efikasnu borbu sa vatrenom stihijom koristi se za gašenje vozila i plovila, patentirani proizvod norveške kompanije Bridge hill koji omogućava da se požar efikasno i momentalno, zatvarajući dotok vazduha, ugasi. Flir termovizijska kamera omogućava da usled male ili nikakve vidljivosti izvrši brzu detekciju žrtava i pozicije potencijalnih izvora tinjajuće vatre.

Prikazana je i lična zaštitna oprema za šumske intervencije koja je, za razliku od one koju naši vatrogasci koriste, bolja jer ima manju težinu. Protivplavna brana Walter-gate omogućava zaštitu gradova, industrijskih zona, saobraćajnica i zamjenjuju 770 džakova sa pijeskom, a postavlja se za kraće od 30 sekundi.

Kako ističe Boguminović, u Srbiji gdje je „majka“ firme, imaju ozbiljne klijente poput rafinerija, MUP-a, Aerodroma i mnogih drugih.

„Vidite kakvo je stanje i sa pandemijom, nepogodama, tako da pored same opreme, pokušavamo kolegama da pomognemo i kroz edukacije, treninge kako bi se što uspješnije borili protiv ovih prirodnih nepogoda“.

Boguminović je zahvalila Službi zaštite i spašavanja na ukazanoj prilici da prezentuju svoje proizvode, posebno protivpožarno ćebe, jer druge Službe nemaju mogućnost da na licu mjesta praktično prikažu gašenje automobila ćebetom.