Prezentacija Ljetnjeg vojnog kampa

U SMS Mladost je održana prezentacija za učenike 2. i 3. razreda srednje škole koji su zaintereovani za Ljetnji vojni kamp Vojske Crne Gore, kao i prezentacija za maturante koji bi željeli da upišu Vojnu Akademiju. Prezentaciju su održali podpukovnik, Perica Bojičić i podporučnik Mihajlo Kovačević.  Projekat Ljetnji vojni kamp omogućava srednjoškolcima sticanje jedinstvenog iskustva u jedinicama Vojske Crne Gore. Namjera je da kroz vojnu obuku, sportsko-rekreativne, kulturno-zabavne aktivnosti i druženje, mladi dobiju priliku da se upoznaju sa pojedinim segmentima života i rada u Vojsci Crne Gore, kao i da razviju timski duh, disciplinu i liderske sposobnosti. Sve informacije vezano za Vojni kamp i Vojnu akademiju mogu se naći na sajtu www.budivojnik.me.