Preventiva pola posla

Planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2021. godinu i maja mjeseca preventive od požara, Direktorat za zaštitu i spašavanje – Ministarstva unutrašnjih polova Crne Gore,  organizovao je kampanju podizanja svijesti građana o prevenciji i zaštiti od požara na Trgu magnolija.

Ispred Direktorata, Lidija Petrone Kolar kazala je da je maj mjesec preventive od požara.

-Mi smo kao i svake godine odlučili da po trgovima u svim opštinama Crne Gore odradimo jednu malu kampanju čiji je cilj podizanje svijesti građana o opasnosti od požara. Štampali smo flajere, bezbjedonosna uputstva, šumski požari i tu se građani mogu upoznati šta da rade ukoliko ih zadesi neki od tih požara. Šta raditi ukoliko se požar približi vašoj kući, šta raditi nakon toga i slično-kazala je Petrone Kolar i napomenula da je kroz kampanje primijetila da veliki broj ljudi ne zna za broj 112.

-Svi znaju da u slučaju požara treba pozvati vatrogasce na 123, ali malo njih zna da je već osam godina u funkciji broj 112, to je evropski broj za hitne situacije.

Prednost poziva na 112 jeste to što operateri mogu odmah da lociraju onoga ko poziva što znatno olakšava posao vatrogascima spasiocima.

Kampanje o prevenciji od požara Direktorat sprovodi već 10 godina.

-Radimo sa građanima po školama, po trgovima i kada vratim film, čini mi se da je ona svijest od prije 10 godina i sada, porasla. Jedna od bitnih aktivnosti Direktorata jeste podizanje svijesti građana o opasnostima. Ne samo od požara, evo mi živimo u zoni koja je po seizmičkoj rejonizaciji moguće očekivati zemljotres od 9 stepeni po Merkalijevoj, dakle trebamo biti svjesni rizika, pa taman se to nikad ne dogodilo, i da se što manje događa, ali ako smo svjesni rizika onda ćemo raditi na preventivi, što je veoma bitno i znaćemo se ponašati kad nam se to nešto desi-istakla je Petrone Kolar.

Ona je izrazila veliku zahvalnost Službi zaštite Tivat koja je uvijek podrška Direktoratu u ovakvim kampanjama.

Komandir Službe zaštite Tivat kazao je da cilj što više informisati građane, posebno kada su šumski požari u pitanju.

-Imali smo dug kišni period koji je pogodovao razvoju vegetacije i ako budemo imali, da kažem, nesreću da bude dug sušni period imaćemo izuzetnu opasnost za razvijanje šumskih požara. Samo da se ne ponovi onaj scenario iz 2017. Da bi to spriječili, radimo prevenciju kroz edukaciju ljudi, malo uz restriktivnu politiku malo uz edukaciju stati na put takvom ponašanju. Zato se zabranjuje bilo kakvo paljenje i loženje na otvorenom u ljetnjem periodu-kazao je Giljača.

U poslednje vrijeme najčešći su pozivi Službi zaštite vezani za evakuaciju iz zaključanih stanova.

-Često bude i poziva za ulazak u stanove u koje nema nikoga ali se pretpostavlja najgori scenario. Asistiramo Hitnoj pomoći kod udesa, da se auto otvori, da se počisti mjesto nesreće-kazao je Giljača i izrazio bojazan da ukoliko bude velikih požara, moraće se povećavati broj vatrogasaca da bi adekvatno mogli da odgovore na izazove koji ih obično čekaju u toku ljetne sezone.

This slideshow requires JavaScript.