Prethodno učešće javnosti u izradi DUPa „Lepetane“

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane” u opštini Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma  obavještava da se organizuje prethodno učešće javnosti u periodu od 30. januara do 3. marta ove godine.

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se putem informisanja i konsultacija.

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: [email protected] u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma – kaže se u saopštenju.