Otvaranje groba iz 4 vijeka 2

Preminuo dr Đorđe Janković

U Beogradu je u subotu preminuo prof dr Đorđe Janković, jedan od najznačajnijih autorititeta u oblasti arheologije na prostoru Balkana i istraživač koji je dvije decenije svog rada posvetio iskopavanjima na prostoru Miholjske Prevlake.

Sa studentima beogradskog Arheološkog fakulteta, arheolozima iz Podgorice, Bara i sa Cetinja Janković je sistematski obavljao reviziona iskopavanja ostataka sakralnih objekata na Miholjskoj Prevlaci. Prevlaci je posvetio veliki broj svojih naučnih radova, a ostaće upamćeno i njegovo predavanje na međunarodnom naučnom skupu koje je održano u septembru prošle godine u Tivtu na temu „Obnovimo Prevlaku“. Janković je isticao da arheološki ostaci na Miholjskoj Prevlaci sežu do najranijih vremena hrišćanske istorije i da su dali nove dokaze koje dokazuju njegov istorijski i duhovni značaj. „Uz zid iz rimskog vremena koji smo istraživali nađeni su novci sa početka 4.stoljeća i još neki predmeti što je zabeleženo još ranije, što nam pokazuje da se tu nešto dešavalo u vreme cara Konstantina. Da li su to bili sukobi između hrišćana i pagana ili neki zemljotres to još nije sasvim jasno. Ono što je jasno da je hram smješten u starim zgradama, zgradama iz rimskog vremena. Po svoj prilici ta zgrada je sagrađena početkom 1.vijeka ili krajem stare ere“, govorio je Janković.

okrugli sto obnovimo prevlakuDr Đorđe Janković je rukovodio brojnim arheološkim istraživanjima na prostoru bivše Jugoslavije. Autor je članaka, rasprava i monografija o kasnoantičkoj i srednjovekovnoj arheologiji Zapadnog Balkana, kao i arheologiji Slovena i Srba koja su od interesa za razjašnjavanje etnogenetskih procesa. Diplomirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Karijeru je započeo 1971. godine u Muzeju Krajine u Negotinu, a od 1977. do 1978. zaposlen je u Arheološkom institutu u Beogradu, a potom na Filozofskom fakultetu, kao asistent za srednjovekovnu arheologiju. Magistrirao je 1977. sa temom Obala Dunava između Sipa i ušća Timoka u VI-XII veku, a sa temom Stanovništvo Balkana u VI i početkom VII stoljeća doktorira 1987. godine. U zvanje docenta izabran je 1988. godine, a za šefa Katedre za srednjovekovnu arheologiju 1997. godine. Ovu dužnost je obavljao do 2008. godine. Radio je kao profesor na Akademiji za umjetnost i konzervaciju SPC a svojevremeno i kao prodekan za nastavu ove ustanove. Dr Janković je bio predsjednik Srpskog arheološkog društva od 2003. do 2007. godine, a takođe i urednik naučnog časopisa Glasnik Srpskog arheološkog društva.