autobuska

„Prehrana“ d.o.o Pljevlja zakupac autobuske stanice

Zakupac objekta autobuske stanice izgrađene na dijelu UP 6 u zahvatu DSC „Dio sektora 22 i Sektora 23″ sa peronima i parkingom za osoblje je firma „Prehrana“ iz Pljevlja, koja se jedina javila na javni poziv za nadmetanje. S obzirom da su bili jedini, a ispunajavalisve uslove oglasa, zakup je dat na početnu cijenu u iznosu od 7 275 eura, saopštili su iz Komisije za licitaciju. Zakup je, radi organozovanja i pružanja usluga autobuske stanice, dat na rok od godinu dana.

Objekat je spratnosti P+2 ukupne površine 1002 kvadrata sa pratećim sadržajima, poslovni prostori površine 290 metara kvadratnih na prvom i drugom spratu, kao i kancelarije na drugom spratu ukupne površine 147 kvadratnim metara, peroni su površine 828 kvadrata, a parking 78. U licitaciju nije uključen poslovni prostor od 6 kvadrata u prizemlju u kome će biti info punkt za potrebe Turističke organizacije Tivta.
Poslovne prostore i kancelarije koje ne koristi za obavljanje sopstvene djelatnosti, zakupac može izdati u zakup trećim licima bez traženja posebne saglasnosti zakupodavca.autobuska 2
Pravo na učešću na javnom nadmetanju imala su lica pravna lica koja su registrovana za obavljanje usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika.
Prema informacijama iz Direkcije za nekretnine ugovor sa pljevaljskom firmom potpisaće se ovih dana.