Predstavnici Morskog dobra i opštine obišli kupališta

U cilju sagledavanja postojećeg stanja, te utvrđivanja potrebe dodatnog prihranjivanja javnih kupališta na području opštine Tivat, predstavnici JP Morsko dobro zajedno sa predstavnicima Opštine, odnosno Sekretarijata za lokalnu samoupravu organizovali su obilazak kupališta od Lepatana do Krašića.
U zajendičkoj akciji obišli su šest kupališta: Pijavica u Lepetanima, Donja Lastva kod crkve Sv Roko, Tivat centar, ispred bivšeg hotela „Mimoza“, Kalimanj- ulaz u lučicu, Župa kod palace Verona i Stari Krašići- Veliki jomac.
Shodno Programu rada Kancelarije za saradnju sa mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima, koja djeluje u sklopu resornog sekretarijata, sačinjen je zajednički izvještaj o stanju javnih kupališta na području Tivta.
Zaključeno je da je neophodno da se kupališta na pravi i kvalitetan način pripreme za predstojeću ljetnju turističku sezonu, te shodno tome obezbijede osnovni uslovi za njihovo korišćenje, kako lokalnog stanovništva, tako i turista.
Za kupalište Pijavica (preko puta nekadašnje kasarne u Lepetanima, utvrđeno je da je pod uticajem jakih morskih struja, udara vjetra i talasa znatna količina pijeska, nasutog prethodne godine nestala pa je neophodno nasipanje veće količine pijeska, kao i čišćenje kupališta. Pored obezbijeđenih 30m3, od strane JP Morsko dobro, potrebno je nasuti još 25m3.
Kupalište u Donjoj Lastvi je u boljem stanju pa je dovoljno da se, osim već obezbjeđenih 20 kubika, doda još 10, dok za kupalište ispred bivše Mimoze ne trebaju dodatne količine.
U cilju oplemenjivanja kupališnog prostora, a kako se navodi, nakon razgovora sa građanima koji žive u neposrednoj blizini, za kupalište u Kalimanju (ispred ulaza u lučicu Kalimanj), zbog izraženog interesovanja gostiju za to kupalište neophodno je nasuti oko 40 kubika pijeska.
Za razliku od kupališta u Kalimanju nedovoljno interesovanje građana i gostiju iskazano je za kupalište na Župi (kod palace Verona) , ali je predloženo da se uz obezbjeđenih 15 kubika od Morskog dobra, doda još 5m3, kao i da je neophodno čišćenje.
U Starim Krašićima su dovoljne količine pijeska nasutog prethodne godine, ali je konstatovano da je neophodno izvršiti čišćenje tog kupališta.
„Pored već obezbjeđenih 100 kubika od strane JP Morsko dobro, neopdhodno je da i Opština Tivat obezbijedi dodatnih 100 kubika. Cijena utovarenog, transportovanog i nasutog pijeska iznosi 40 eura/ m3 pa je procjenjeno da bi u te svrhe Opština trebalo da izdvoji 4.000 eura“, navodi se u izvještaju.
Unazad nekoliko godina Morsko dobro sprovodi aktivnosti na uređivanju i prihranjivanju javnih kupališta na teritoriji opštine, na potezu obalnog pojasa od Lepetana do Krašića, pa pred početak ljetnje turističke sezone obezbjeđuje određenu količinu „visoko kvalitenog pijeska“, kojim vrši nasipanje prioritenih javnih kupališta. Ove godine su te aktivnosti, u cilju što kvalitetnije pripreme kupališta za sezonu, organizovane zajedno sa tivatskom Opštinom.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.