Tirana

Predstavnice Opštine na završnoj konferenciji u Tirani

Sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja mr Darka Ognjanović i članica Tima za pisanje i implementaciju projekata finansiranih od strane EU Ivona Petrović, u ime Opštine Tivat učestvovale su u Tirani na završnoj konferenciji projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Promocija ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“.

Konferencija je imala za cilj da istakne rezultate i postignuća trogodišnjeg projekta, a okupila je predstavnike 35 opština koje su učestvovale u projektu, donosioce odluka, stručnjake, kao i zvaničnike Evropske unije, Savjeta Evrope i resornih ministarstava sedam zemalja korisnika projekta.
Prvog dana konferencije su predstavljeni projekti koji su izabrani za primjere najbolje prakse, a prikazan je i dokumentarni film snimljen o njima. Projekat iz Crne Gore, “RE asistent i medijator u nastavi” predstavila je Ivona Petrović i odgovarala na pitanja učesnika konferencije. Takođe, predstavljena je i pubilikacija o projektima proglašenim za najbolju praksu koju je izradio Centar za jugoistočne studije Univerziteta u Gracu.