Predstavljene izmjene i dopune DSL Arsenal Tivat

Nacrt izmjena i dopune Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat, koja se nalazi na javnoj raspravi prezentovane su danas u multimedijalnoj sali Opštine. Dokument je rađen u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Prostornim planom područja posebne namjene za Obalno područje, kazao je glavni planer, Mladen Krekić navodeći da se radi o izmjenama starog plana i glavni princip je povećati javnih površina, formiranje trgova i pjaca.

U skladu sa Prostornim planom posebne namjene stvaraju se mogućnosti rapoređivanja ranije planiranih turističkih kapaciteta, odnosno na malo drugačiji, budući način, organizuje prostor, rekao je Krekić objašnajavjući promjene urbanističke zone gdje je po starom planu bila predviđena gradnja hotela od 500 soba, koja i dalje ostaje kao zona određenog kapaciteta hotela, „ali ozbiljnije hotelske kapacitete pokušavamo da spustimo na more jer smatramo da je to puno atraktivnija zona u odnosu da je hotel uz bulevar. Jasno je da obalni dio ne može da primi kapacitet od 500 soba i zato smo napravili određenu distribuciju bar u tri, a možda i četiri hotela, što znači da smo i ostale zone aktivirali“, objasnio je Krekić.

Jedan od hotela, odnosno kompleks sa šoping molom popratno sa određenim brojem turističkih apartmana, nalaziće se i u dijelu pored magistralnog puta iznad Zibrke pomorskog nasleđa. Taj kompleks se prostire na oko 5 hiljada kvadrata, a njegovi kapaciteti će biti između 20 i 25 hiljada kvadrata gdje je takođe planirana pjaca koja ima vizuru do velike gradske pjace. Hotel će biti kapaciteta oko 100- 200 soba, istakoa je glavni planer naglasivši da će se skinuti zid sa kompletne zone jer ona postaje javna, postaje dio gradske sredine.

Dokumentom je planirano da se u prostoru koji zahvata Porto Montenegro izgradi 386.344 kvadrata bruto površine objekata, a predviđeno je ukupno 900 ležaja u hotelima.
Sinhro lift je takođe planiran da se valorizuje u smislu određenih rekonstrukcija. On se zadržava u visočijoj zoni, ali sa hotelom koji je predviđen između sinhro lifta i bazena Lido. On je je predviđen za kulturne sadržaje, sinema, galerije, kafeterije. „Treba dobiti neku internacionalnu notu koju možemo prepoznati ne samo mi ovdje nego i turističku novu destinaciju.

Krekić je kazao da je plan da se podmornice, koje se nalaze uz sinhro lift „spuste u vodu“, a najavljeno je da se gradnja u odnosu na dosadašnju podigne za još jednu etažu. Međutim, Krekić je najavio i spratnost do 8 etažaa, što u izlazi iz gabarita u Porto Montenegru, međutim ne i Tivta tako da se uklapa u plan, što je potvrđeno i od strane prisutnih iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj. Ipak iz Sekretarijata su upozorili da na taj način može doći do probijanja dozvoljenog koeficijenta izgrađenosti.

„To nije spratnost naselja nego se radi o dvije kule, dva elementa, koji naglašavju ulazak u Porto Montenegro, dvije kule i oni ne mogu da se rašire po prostoru već imaju svoje limitirane površine i služe više kao vizuelni reperi. Treba postaviti vizuelni brend koji može naglasiti određene elemente. Mi sada imamo vizuru koja je izueztno važna a to je veliki lift na mulu 1 koga treba dovesti u stanje da on bude panoramski lift kome treba dati neke aktivnosti koje mogu funkcionisati na prostoru Porto Montenegra“, objasnio je Krekić.

Na primjedbe koje su se čule na raspravi da se na prostoru sadašnjih sportskih, odnosno teniskih terena ne grade, kako je planirano, objekti manje spratnosti srednje gustine nego da to ostane prostor za sport, Krekić je rekao da imaju nasleđenu dokumentaciju iz 2008.godine sa planskim dokumentom da se tu trebaju graditi objekti male gustine, znači objekti sa P+2 maksimalno. Međutim, on je istakoa da postoji ideja od strane investitora da se dio tih površina pretvori u sportske terene.

Na raspravi je iznesena i primjedba o odnosu prema zaštićenim objektima dajući primjer oficirskih zgrada kod kojih to nije ispoštovano. Po mišljenju Krekića objekti koji su zaštićeni ne moraju ostati na toj zaštićenoj zoni nego se mogu valirozovati na drugačiji način, kao što je vojno kupatilo. Bitan je način kako da se valorizuju i da im se pronađu nova prava mjesta. To je po njemu način zaštite određenih elemenata kulturološkog značaja.