Predstavljen projekat „Osnažimo poljoprivredu – Oživimo selo“

U Multimedijalnoj sali opštine danas je predstavljen projekat „Osnažimo poljoprivredu – Oživimo selo“. Projekat sprovodi Maslinarsko društvo ,,Boka“ na teritoriji opštine Tivat u partnerstvu sa NVO „Nada“ iz Herceg Novog i uz podršku Opštine, a u okviru Regio nalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). Realizacija projekta, čiji budžet iznosi 16. 520 eura trajaće 8 mjeseci, saopšteno je na konferenciji.

Projekat treba da doprinese doprinese rješavanju ruralnih – poljoprivrednih potencijala, odnosno, nedovoljno razvijene poljoprivredne proizvodnje kao osnova za održiv ekonomski, ekološki, socio-kulturni i političko-institucionalni razvoj ruralnog područja u opštini Tivat.

Predstavljajući projekat koordinatorka Vesna Đukić, izvršna dirketorica Maslinarskog društva je navela da bi moto mogao da bude „zamnom“, a ne naprijed.

„To znači da smo mi ti koji ćemo dati primjer, mi ćemo povući najveći dio posla, potruditi se da okupimo ljude da ih informišemo i da im pružimo preko eksperata neka neophodna znanja za osnovne aktivnosti koje bi ih mogle dovesti u situaciju da poboljšaju, prije svega svoj ekonomski status, a zatim i da daju doprinos ekonomskom razvoju sela“, navela je Đukić

Nosioci ovog posla ističu da im je namjera da uključe građane sa ruralnih oblasti da na svojim posjedima otpočnu porodični biznis, da se više aktiviraju u svim nivoima donošenja i sprovođenja odluka o politikama ruralnoj razvoja.

Izazovi sa kojima se direkno suočio ovaj projekat su i izazovi i problemi sa kojima se susreću i u Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo u radu sa poljoprivrednim proizvođačima. Generalno problemi koji postoje na nivou lokalne samopuprave, ne samo Tivat nego i mnoge opštine koje izdvajaju određena sredstva za unapređenje poljoprivrede, rekao je sekretar za turizam i preduzetništvo Petar Vujović.

„To su usitnjenost poljoprivrednih parcela, nemotivisansot poljoprivrednih proizvođača, zapuštena infrastruktura, zapuštena infrastruktura, zapuštenost ambijentalnih cjelina su problemi i izazvo sa kojima se zajednički moramo uhvatiti u koštac. I upravo je ovaj projekat korak ka unapređenju ambijenta, podizanju nivoa svijesti i pokušajaa oživljavanja sela“.

U ime NVO „Nada“, Marina Vuksnović je istakla da su prepoznali potencijal ruralnog zaleđa opštine Tivat i uopšte ekonomsko osnaživanje stanovništva u tim krajevima.

Posebno je značajno to što su ovim projektom targetirane ciljne grupe, mladi do 35 godina, žene, naročito one u životnoj dobi nepoželjnoj na tržištu rada, predstavnici lokalne samouprave, lica sa invaliditetom, predstavnici civilnog sektora iz ruralnih naselja sa teritorije opštine Tivat, kojima nedostaje informacija i znanja o kapacitetima kojima raspolaže ruralna sredina za diversifikaciju poljoprivrede, dostupnim fondovima, mogućnosti aktivnog učešća u kreiranju politike ruralnog razvoja u cilju gtenerisanja prihoda i ekonomskog razvoja sela.

Tokom realizacije projekta planirano je da se održe dvije konferencije za novinare, kako bi se animirala javnost sa projektnom idejom, ciljevima i koristima, sastanak sa zainteresovanim stanovnicima ruralnog područja, tribina za neposrednu komunikaciju sa građanima.

Predviđeno je i anketiranje građana u cilju prikupljanja što više informacija o tome kako oni ocjenjuju uslove za život i rad na selu, dvije radionice.

Korist koju će lokalna zajednica dobiti od ovog projekta je Savjetodavno tijelo za poljoprivredu i ruralni razvoj pri Opštini, a možda i Udruženje poljoprivrednika, iskorištenost sredstava iz budžeta opštine Tivat za ruralni razvoj i poljoprivredu biće povećana za 50%, povećanje broja registrovanih poljoprivrednih proizvođača i gazdinstava za 20% u odnosu na 2019 godinu,  bogatija turistička ponuda grada za bar tri nova proizvoda (ulje, konzervirana maslina, suvenir od masline, istaknuto je na današnjoj konfeernciji.

O Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) govorila je Ivana Petković iz opštinskog Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti.

This slideshow requires JavaScript.