vgp

Predstavljen petogodišnji plan upravljanja Velikim gradskim parkom

U Multimedijalnoj sali opštine Tivat održana je javna rasprava povodom predstavljanja petogodišnjeg Plana upravljanja Velikim gradskim parkom.

Koordinator tima u izradi petogodišnjeg plana Dr Dragan Roganović upoznao je prisutne sa istorijatom Velikog gradskog parka i trenutnom stanju u pogledu flore i faune, a zatim predstavio mjere koje su predviđene petogodišnjim planom.

 

– Prvi cilj je zaštita i unaprijeđenje zelenila parka, zatim zaštita arhitektonskih spomenika i veoma značajna mjera jeste elektrifikacija parka . To su investicioni radovi, a pored njih naravno bitne su i redovne aktivnosti, prije svega uvođenje čuvarske službe kao i sastavljanje informacione baze koja će biti redovno ažurirana, a vezana, naravno za Park. 

Sredstva koja su planirana za ostvarivanje ovoga plana, kako je naveo Dragan Roganović iznose 252.400 eura ili oko 50 hiljada eura na godišnjem nivou.

Učesnici u raspravi iznjeli su svoje sugestije i viđenja budućeg razvoja parka. Pored pomenutih nedostataka koje je sam tim za izradu plana iznio navedeni su kao prioriteti rješenje problema „ribnjaka“ odnosno fontane koja je trenutno van funkcije, zatim loš odnos prema spomeniku sagrađenom u čast osnivača parka admirala Šterneka, kao i izostavljanje predstavnika NVO u timu koji je izradio Plan.

Sekretarka sekretarijata za uređenje prostora i zaštituživotne sredine je naglasila da su primjedbe okupljenih primljene kznanju i biti uzete u razmatranje.