Predstavljanje Nacionalnog plana kao odgovor na pandemiju

Predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Milutin Simović će u subotu, 28. marta, sa početkom u 12:00 održati video konferenciju sa predstavnicima diplomatskih misija i međunarodnih organizacija na kojoj će biti predstavljen crnogorski Nacionalni plan za pripremljenost i odgovor na pandemiju koronavirusa.

Plan, koji je pripremljen u saradnji sa Sistem UN u Crnoj Gori, sadrži kratkoročne potrebe naše zemlje u borbi protiv koronavirusa i sredstva potrebna u dijelu socio-ekonomskih mjera.