Predsjednici opština do 2. marta da odrede privremene nazive ulica

Gradonačelnici glavnog grada i prijestonice, kao i predsjednici opština, obavezni su da donesu odluku o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova do 2. marta ove godine ukoliko to nije uradila lokalna samouprava.

To je predviđeno izmjenama i dopunama Zakona o teriorijalnoj organizaciji koji je stupio na snagu 31. januara ove godine – piše današnja „Pobjeda“

Odluku o privremenom nazivu naselja, ulica i trgova, predsjednik opštine obavezan je donijeti u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Zakonom je predviđeno da brojeve za označavanje stambenih i poslovnih zgrada nadležni organ dužan je odrediti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, nadležni organ lokalne uprave obavezan je obezbijediti u roku od pet mjeseci od stupanja na snagu zakona. U cilju izvršenja tih obaveza, u postupku nabavke tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama. S obzirom na rokove i datum stupanja zakona svi birači će na parlamentarnim izborima imati adresu sa brojem koaj će biti vidno ozačena u naseljima na ulicama, i trgovima.