Predsjednica Evropskog doma i dalje Marijana Mišić Škanata

Na redovnoj godišnjoj skupštini Evropskog doma Tivat, koja je ujedno bila izborna, za predsjednicu organizacije ponovo je izabrana Marijana Mišić Škanata. Ona je podnijela Finansijski i Izvještaj o radu u 2020. godini, kao i Program rada u 2021. godini.

Evropski dom prošle godine prihodovao je 3056 eura od Opštine za projekat ”Servisi za djecu sa smetnjama u razvoju”, i 1647 od donacija. Rashodi su iznosili 5143, najviše za honorare za fizioterapeuta i defektologa, te troškove knjigovodstva i struje, kao i materijala za rad.

Početno stanje iznosilo je 3332 eura, a na kraju izvještajnog perioda 32 035.

Prema dogovoru sa opštinom i Dnevnim centrom (DC) za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, koji je otvoren prošle godine, sredstva sa podračuna organizacije, na koji su brojni pojedinci  i organizacije uplaćivali za DC biće iskorišćena za nabavku kombija, neophodnog za funkcionisanje ove ustanove, za što će biti potrebno oko 40 hiljada eura. U planu je i uređenje prostorije u kojoj je sjedište Evropskog doma, a koju koriste djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji za sastanke i različite događaje i tretmane.

Ugovor za realizaciju projekta “Pomoć i djeci i roditeljimau trajanju od 7 mjeseci, koji će Opština finansirati u iznosu od 2976 eura, potpisan je danas. Pored angažmana fizioterapeutkinje Snježane Radonjić, u projekat će biti uključena i klinički psiholog Maruška Drašković iz Kotora, koja će po jedan vikend mjesečno raditi sa roditeljima djece sa smetnjama u razvoju.

“Ono što predstavlja ispunjenje barem dijela naše misije je otvaranje DC za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Tivtu. To ne znači da naš angažman u ovoj oblasti prestaje, jer ima još puno toga što treba uraditi, a što nastavljamo već u ovoj godini. Pored toga, naše teme od osnivanja organizacije 2000. godine i registracije 2001. bile su evropske integracije, odnosno dostizanje evropskih standarda u različitim oblastima i ekologija, na čijem radu treba nastaviti”, kazala je Mišić Škanata.

Ona je istakla da joj je drago što će nabavka kombija i sređivanje prostorije obilježiti dvadeset godina rada ove NVO, ali da bi bilo dobro potražiti sponzore za objavljivanje publikacije o radu Evropskog doma i njegovom značajnom jubileju. Marija Nikolić i Boris Pean, koji su među osnivačima organizacije, podržali su ideju, a Zorica Gverović predložila je da se formira tim i za priređivanje publikacije i za izradu web sajta. Dogovoreno je da povodom obilježavanja jubileja bude priređena svečana sjednica i poseban program u okviru Novembarskih dana Tivta.

Skupština je održana u velikoj sali CZK.