Prednost projektima sanacije posljedica pandemije

Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO objavila je Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2020-2021. godinu, a prednost će imati oni projekti koji su usmjereni na sanaciju posljedica od pandemije izazvane virusom Kovid-19.

„Kroz projekte u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, ali i ostalih tema od značaja za djelokrug rada UNESCO, aplikanti treba da pruže kreativan i edukativan odgovor, usmjeren na što veći broj ciljnih grupa, prije svega na djecu, omladinu, kao i starije stanovništvo. U nacionalnoj predselekciji ovog puta prednost će imati projekti usmjereni na sanaciju posljedica nastalih usljed pandemije korona virusa“, ističe se u saopštenju Ministarstva kulture.

Krajnji rok za prijavu projekta je 30. april 2020. godine. Nosioci mogu biti pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta, koji treba da bude usklađen sa dokumentom 39 C/61, programom i budžetom UNESCO, te drugim relevantnim strateškim dokumentima.

Što se tiče budžeta, na 40. sazivu Generalne konferencije UNESCO odlučeno je da za period 2020-2021, ukupna vrijednost finansijske podrške za prijavljene projekte ne bi trebalo da bude veća od 26.000 američkih dolara za nacionalni projekat ili aktivnost, 28.000 za subregionalne ili među-regionalne projekte ili aktivnosti i 38.000 dolara za regionalne projekte ili aktivnosti. Projekti koji dobiju podršku UNESCO u okviru ovog ciklusa, moraju biti realizovani zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Prema propozicijama programa, predselekciju prijava obaviće Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO. Rezultati predselektovanih, ali i finalno odobrenih projekata biće objavljeni na sajtu Nacionalne komisije i na sajtu Ministarstva kulture.

„Prijavne obrasce na engleskom jeziku potrebno je dostaviti u elektronskoj i štampanoj formi do 30. aprila 2020. godine, Crnogorskoj nacionalnoj komisiji za UNESCO. Obrasce u elektronskoj formi dostaviti na adresu: [email protected], a potpisane i ovjerene originale u dva primjerka na poštansku adresu: Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO, Ministarstvo kulture Crne Gore Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom: Prijava za Program participacije 2020-2021“, napominju u Ministarstvu.