Predložena dopuna dnevnog reda redovne VII SO Tivat

Predsjednik Opštine Željko Komnenović i predsjednik SO Tivat Andrija Petković predložili su dopunu tačaka dnevnog reda VII redovne sjednice SO Tivat koja će se održati u petak 19.marta.

Predloženo je da se u dnevni red uvrsti dodatnih pet tačaka:

  • Predlog Odluke o osnivanju Skupštine FK Arsenal
  • Predlog Odluke o osnivanju Savjeta za sport
  • Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju direktorice JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat“
  • Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat“
  • Predlog Odluke o razrješenju člana Skupštine „Vodacom“ d.o.o.