Predavanje „Lepant 450“

Povodom obilježavanja 450 godina od bitke kod Lepanta, JU Pomorski muzej Crne Gore Kotor organizuje večeras u 19 sati  tematsko predavanje „Lepant 450“.Predavanje će održati bibliotekar u penziji, Slavko Dabinović i kustos Pomorsko-tehničke zbirke, Ilija Mlinarević. Ovo je treći projekat Pomorskog muzeja u 2021. koji je posvećen obilježavaju 450 godina od bitke kod Lepanta.

Inače, bitka kod Lepanta dogodila se 7. oktobra 1571.  i vodila se između osmanskih pomorskih snaga sa jedne i Svete lige s druge strane, u sklopu Kiparskog rata. Ova bitka je najveća na Mediteranu sa brodovima na jedra i vesla u kojoj je učestvovala i kotorska galija „Sveti Tripun“, pod komandom Jerolima Bizantija.