sa predavanja

Predavanja o bolestima zavisnosti

U saradnji sa Sekretarijatom za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat u SMŠ „Mladost“ se od oktobra realizuju radionice i predavanja na temu prevencije različitih bolesti zavisnosti. Predavanja realizuje Aleksandar Daković, specijalni pedagog iz Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih.

Do sada su predavanja organizovana za sve učenike prvog i drugog razreda škole, a planirano je da se organizuju i za učenike starijih razreda. Na predavanjima se govorilo i o faktorima značajnim za nastanak problema zavisnosti kod mladih, kao i posledicama koje ona ima za njih i njihovu okolinu, a imala su za cilj razvoj kritičkog mišljenja kada je riječ o problematici zavisnosti.
Predavanja su bila interaktivnog tipa, učenici su se aktivno uključivali u diskusiju o pomenutim problemima i pokazali veliko interesovanje za pitanja koja se odnose na prevenciju bolesti zavisnosti. Uspješna saradnja sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih nastaviće se i u narednom periodu jer planiramo da kontinuirano organizujemo predavanja na ove i slične teme za učenike naše škole.