galgoljica

Predavanje „Tragovi glagoljice u Boki“ večeras u D. Lastvi

Predavanje „Tragovi glagoljice u Boki Kotorskoj“ profesorica Ljubica Štambuk održaće večeras sa početkom u 19 sati u Domu kulture „Josip Marković“ u Donjoj Lastvi. Organizator je Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore i Hrvatska bratovština „Bokeljska mornarica 809“- Rijeka.