komunalci u akciji

Pranje i čišćenje Pina

Radnici Komunalnog danas završavaju čišćenje i uređenje gradske rive Pine, koji su započeli u ponedeljak, 1.juna.
Iako Komunalno nije imalo tu obavezu, pored šetališta, očišćene su i terase ugostiteljskih objekata, a danas je na redu pranje centralnog dijela Pina.

Prema riječima direktora Rada Popovića, čišćenje je vršeno ručno sa četkama i mašinski, čistilicom sa hemijskim sredstvima.
Pranju je prethodilo skidanje žvaka sa kamenih ploča. Taj posao je urađen specijalnim skidačem, a skinuto je čak dvije hiljade žvaka.
Čišćenje Pina bilo je u obavezi izvođača radova, nikšićke firme „Erlang“, prije obaveljenog tehničkog prijema.