otac petar petrovic Vaskrs 2013

Otac Petar: Vaskrsli Hristos je potreban ovom svijetu više nego ikad

Vaskrsenje Hristovo u svjetlosti Njegove slavne pobjede smrti, draga braćo i sestre, nama hrišććanima daje jedinu nadu, ono zbog čega naš život ima i smisla, da poslije smrti postoji carstvo Božije – kaže u Uskršnjoj čestitki preko naših talasa paroh tivatski otac Petar Petrović
 

  „Hristos pobijedivši smrt je pokazao da svaki čovjek oboženi, ogrnuvši se Hristom, njegov život ima smisla i njegov život se drži zapovjesti Hristovih „Ljubi bližnjega svojega kao samog sebe i Boga svim srcem i dušom svojom“ i da je Hristos jedini Put, Istina i Život.
Kada se hrišćanin drži tih zapovjesti ovo slavno vaskrsenje iz mrtvih je najveća pobjeda i najveći praznik u njegovom životu. Ima li što ljepše kada Hristos naš blagi ustavši iz mrtvih, pokaza nama hrišćanima da smrt, smrtni žalac, više nije opasnost cjelokupne civilizacije nego nešto što je prelaz iz ovog u onaj svijet, koji se pretaču. Onda mi hrišćani kažemo kada učestvujemo u svetoj liturgiji, mi smo na samom ulazu u carstvo Božije.
Vaskrsli Hristos je više nego ikada potreban ovom svijetu. Vaskrsli Hristos, i pored svih svojih muka, je oprostio čovjeku, vaskrsnu slavno, i dade mogućnost svima nama da carstvo Božije primimo k srcu. On je potreban ovome svijetu, koji zna u poslednje vrijeme posebno, za muku i jad, za ratove, za neljubav brata prema bratu. Svi smo mi djeca Adama i Eve, svi smo mi djeca Avramova, bez razlike na vjeru, naciju i boju. Međutim, ljudi ne slušaju Hristovu poruku a to je da je Hristos mir i da da je Hristos put istine i život. Da primimo i muku kroz život, kao što je primio Gospod, a sa druge strane i da pomognemo, i da ako možemo vaskrsnemo čovjeka pored sebe. Dužni smo da brinemo za bližnjega svoga.
Svima nam čestitam vaskrsenje Hrisatovo! Hristos voskrese, Vaistinu voskrese.
Iskoristio bih priliku da čestitam takođe odlazeći Vaskrs svim hrišćanima koji slave po grigorijanskom kalendaru!