Poziv NVO za učešće na skupštinskom zasijedanju

Iz skupštinske službe pozivaju nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu XXXVI sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 10.avgust.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putemna e-mail adresu [email protected]  najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici. Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat. – kaže se u saopštenju.