czip

Poziv na studijsko putovanje

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Eko Boka i opština Plužine, organizuju studijsku posjetu koja će se realizovati u Boki Kotorskoj, Regionalnom parku Piva, Hutovom blatu i Nacionalnom parku Sutjeska u periodu od 26 – 30. septembra. Na učešće se mogu prijaviti svi zainteresovani pružaoci turističkih usluga, koji svoje usluge baziraju na ljepotama ovih područja kao i novinari koji prate ekologiju i turizam ali i autori putopisnih blogova.
Studijska posjeta se organizuje u okviru projekta „Eko i kulturni turizam južnih Dinarida“, koji ima za cilj jačanje potencijala i razvoj ekoturizma južnih Dinarida, a koji je podržala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Programom putovanja predviđen je obilazak projektnog područja u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, upoznavanje sa potencijalima i ponudom, te dalje umrežavanje i saradnju lokalnih ponuđača usluga i medija- saopštili su organizatori.