Poziv na obuku za novinare koju organizuje NVO MANS

U okviru projekta „Podrška istraživačkom novinarstvu u Crnoj Gori“, koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) kroz Program asistiranja u profesionalizaciji medija u Crnoj Gori 2020., NVO MANS organizuje dvodnevni onlajn trening za sve zainteresovane novinare crnogorskih medija.
Trening će se održati 22. i 23. februara 2021. godine.
Učesnici će kroz interaktivne radionice moći da savladaju sljedeće vještine:
1. Onlajn i oflajn istraživanje:
– Kako koristiti internet za pribavljanje podataka koji vašoj priči mogu dati pravi kontekst, ali i kako doći do informacija „na terenu“

2. Korišćenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama
– Proces slanja zahtjeva za slobodan pristup informacijama institucijama, kao i eventualno vođenje upravnog postupka
3. Korišćenje domaćih i inostranih baza podataka o kompanijama i licima
– Kako koristiti redovno ažurirane baze podataka i iz njih crpiti informacije o licima i kompanijama koje su predmet vašeg istraživanja, takođe kako doći do podataka o finansijama tih lica / kompanija
4. Istraživanje na društvenim mrežama
– Kako Facebook, Twitter i Instagram mogu biti koristan alat u procesu pribavljanja informacije koja istragu može povesti u sasvim drugom pravcu
5. Fact-checking
– Kako da proces provjere svih informacija iz priče bude sistematičan, što priči daje dodatnu vrijednost ali istovremeno smanjuje mogućnost osporavanja iste i potencijal za tužbe.
Obuka će biti održana kroz tri trening modula koje će činiti teorijska predavanja, ali uz naglašen prikaz praktičnih primjera i interaktivne vježbe za sve učesnike.
MANS će trening organizovati sa partnerskom organizacijom KRIK iz Beograda, koja u Srbiji već nekoliko godina prednjači u istraživanju sprege organizovanog kriminala i korupcije sa politikom, što se ogleda kroz desetine istraživačkih priča i razotkrivenih afera.
Poziv je otvoren za sve novinare koji rade u Crnoj Gori. Prijavljivanje se vrši slanjem osnovnih podataka – ličnog imena, naziva medija/organizacije u kojoj novinar radi, mejl adrese i broja telefona, sa naznakom „Prijava za trening za novinare 2021.“ Prijave slati isključivo mejlom na adrese: [email protected] ili [email protected]
Broj mjesta je ograničen, stoga apelujemo na sve zainteresovane da što prije pošalju svoju prijavu, i to najkasnije do petka, 19. februara 2021. godine, do kraja radnog vremena u 16:00h.
Obuka je besplatna, a sve dataljnije informacije mogu se pribaviti na iznad navedene mejl adrese ili na br. telefona 020 266 326, saopštili su iz MANS – a.