Poziv izdavaocima individualnog smještaja i turističkim agencijama

Turistička organizacija Tivat ima u planu ažuriranje podataka za izdavaoce individualnog smještaja i turističkih agencija na web portalu www.tivat.travel.

Pozivamo sve registrovane izdavaoce smještaja na teritoriji opštine Tivat da, na adresu [email protected], pošalju sljedeće podatke:

 

  1. Popunjen formular za izdavaoce individualnog smještaja
  2. 3 fotografije (od kojih jedna prikazuje spoljašnji izgled objekta a dvije unutrašnji) u visokoj rezoluciji

Formular možete naći na našem web portalu www.tivat.travel

Podatke i fotografije je potrebno dostaviti najkasnije do 24.aprila 2020.godine.

Turistička organizacija Tivat ima u planu promociju turističkih agencija koje posluju na teritoriji opštine Tivat na našem web portalu www.tivat.travel .

Pozivamo turističke agencije da, na adresu [email protected], pošalju sljedeće podatke:

 

  1. Popunjen formular
  2. 1-2 fotografije aktivnosti koje realizuju ili tima turističke agencije u visokoj rezoluciji

Formular možete naći na našem web portalu www.tivat.travel.

Podatke i fotografije je potrebno dostaviti najkasnije do 24.aprila 2020.godine.