Poziv građanima da preuzmu tablice sa kućnim brojevima

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat još jednom poziva građane Tivta da preuzmu tablice sa kućnim brojevima.

Za područije mjesne zajednice Krtoli građani mogu preuzeti tablicu sa brojem zgrade u prostorijama mjesne zajednice. Isto važi i za područje mjesne zajednice Lepetane gdje građani mogu preuzeti tablicu sa brojem zgrade u prostorijama MZ Lepetane.

Za ulice: Bradaševo, Brštin, Bradaševo I, Bradaševo II, Bradaševo III, Bradaševo IV, Kava, Kava I, Komat, Dumidran, I, II, III, IV, V, VI, Gornji Dumidran, Gornji Dumidran I, Mrčevac I, Mrčevac II, Sv.Agate, Lorovina, Mitrovina, Bogdašići, Gradiošnica, Markostan I, Markostan II, Žekovo, Vrijes I, II, III, IV, V, VI, Mitrovina I, Aerodromska, Brda, Brda I, Kukuljina, Bonići, Bonići I, Bonići II, Bonići III, Župa, Donje Seljnovo, Kotorska, Pijavica, Pijavica I, Ruljina I, II, Gornja Ruljina, Donja Lastva I, II, III, IV, Sedmi kvart, Vukov put, Nikelići, Cacovo, Cacovo I, Cacovo obala, Opatovo, Gornjolastovska, kao i za građane sa područja mjesne zajednice Krašići, brojevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata u Opštini Tivat svakog radnog dana od 8 do 14 časova, kancelarija br 11.

Preuzete tablice građani su u obavezi da postave na svojeobjekte, na način da su vidljivi sa ulice kojoj objekat pripada, a imaju i obavezu da prijave promjenu adrese MUP-u CG, filijala Tivat.