reg-skupstina-cg

Povučen predlog Zakona o morskom dobru

Zbog ogromnog broja amandmana koji su se najviše odnosili na pravo svojine građana primorja, Vlada je sinoć povukla Predlog Zakona o morskom dobru.

 

Ministar Branimir Gvozdenović je obavijestio poslanike da povlači Zakon na koji je u startu bilo čak 96 amandmana, a sinoć se raspravljalo o njih 70, kada je bilo jasno da će biti usvojeni amandmani kojima se poništava odredba da se „na morskoj obali, obali rijeke Bojane, plažama, kupalištima, pristaništima, privezištima, pontama, postama, mandraćima, sidrištima i vezovima ne može sticati pravo svojine ni druga stvarna prava po bilo kom osnovu“.

Skupština je usvojila i amandmane kojima se povećava kontrolna uloga parlamenta u poslovanju i radu institucija koje bi kontrolisale morsko dobro.

„Čini mi se da bi predlogom amandmana koji se ovdje usvajaju bila nemoguća konzistentnost i primjena zakona“, rekao je Gvozdenović.

Većinu nije dobio ni predlog Zakona o lukama, kao ni predlog ugovora za ostrvo Mamula. Opozicija i SDP su ugovor ocijenili štetnim po državne interese, suprotnim Ustavu i zakonima o svojinsko pravnim odnosima, imovini, državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Oraskom koji gradi turistički kompleks „Luštica Bay“ ponudio je da Mamulu zakupi na 49 godina po cijeni 1,5 eura po kvadratnom metru, a da morski akvatorijum zakupi po cijeni 90 centi po kvadratu. Predlog je bio da plaća 4.000 mjesečno po osnovu zakupa, što je opozicija ocijenila nedovoljnim.