Povećan obim posla za komunalce

Radnici Komunalnog doo u maju i tokom ovog mjeseca na dnevnom nivou pokupe i odvezu na barsku deponiju oko 50 tona otpada što je, u odnosu na isti period prošle godine, povećanje za oko 6 -7 posto, rekao je šef Službe komunalija, Miloš Tripinović.
U cilju što kvalitetnijeg održavanju komunalne higijene grada u Službi su prešli na ljetno radno vrijeme. Od 18 sati uvedena je druga smjena uz korišćenje malog kamiona koji obilazi „udarne“ lokacije u užem centru grada.
Na području opštine, zajedno sa podzemnim i kontejenrima od 1,1 kubik ima preko 600 posuda za odlaganje komunalnog otpada. U susret sezoni Komunalno je kupilo novih 30 kontejnera kojima su zamjenjene oštećene posude u užem centru grada.
S obzirom da je sezona uveliko u toku, povećan je obim posla pa su u Službi komunalija uveli i ljetni režim vožnje. U odvoz otpada ukljuečno je 5 velikih kamiona od po 16 kubika plus dva mala kamiona, od 5 i 2, 5 kubika. Jedan manji kamion uključen je u svakodnevni obilazak nezakupljenih plaža kojih je na tivatskom dijelu obale oko petnaestak, navode iz Službe komunalija.
Sa tih plaža se svakodnevno pokupi i odveze oko 7 kubika različitog otpada koje ostavljaju kupači, ali i otpada koje izbaci more.
Komunalcima problem predstavlja i odlaganje građevinskog otpada, što je posebno izraženo na području Krašića. Građevinski materijal se odlaže pored kontejnera ili u kontejnere, što stvara ružnu sliku, posebno za obalni dio u Krašićima. Iz Komunalnog apeluju na građevinare da tu vrstu otpada ne odlažu u kontejnere jer često dolazi i do kvarova na hidrauličoj presi i presi za guranje otpada na kamionima za odvoz otpada, naglasio je šef Službe komunalija i naveo da su završili košenje na području Tivta i magistarlnog pojasa. Taj posao nastavljaju u Donjoj Lastvi i na području Seljanova.
Što se nelegalnog odlaganja otpada tiče tu se stanje nije mnogo promjenilo. I dalje se otpad odlaže na nekim lokacijama koje nisu predviđene za tu namjeu, a posebna prioblem je divlje odlagališe ispod hotela Tivat.