Povećan broj smještajnih jedinica u privatnom smještaju

Na području Tivta radi 19 hotela koji raspolažu sa 1 578 ležaja od kojih su 4 sa 5 i 8 hotela sa 4 zvjezdice. Od početka godine do kraja avgusta registrovano je 139 novih pružaoca usluga smještaja u domaćinstvu, odnosno novih ležaja je 863 tako da ih je ukupno 770 registrovanih pružaoca usluga smještaja u domaćinstvima, saopštili su iz Sekretarijata za turizam i preduzetništvo.
U privatnom mještaju na raspolaganju je 4 879 ležaja raspoređenih u apartmanima, kućama za iznajmljivanje i stanovima kategorije od jedne do pet zvjezdica. U privatnom smještaju- apartmanski blokovi kategorije jedna, dvije, tri i četiri zvjezdice ima ukupno 487 ležaja, a prema podacima Sekretarijata za turizam, u kampovima, odmaralištima i hostelima u ponudi su 142 ležaja.
Tivat je je za pola godine posjetilo 57 334 turista koji su ostvarili 334 196 noćenja. Najveći promet zabilježen je u junu kada je u Tivtu odmaralo 19 692 gosta koji su realizovali 135 763 noćenja.
Prema informacijama iz Sekretarijata za turizam, u Tivtu je po osnovu boravišne takse od početka do kraja avgusta ove godine, naplaćeno je 413. 767, 53 eura. U odnosu na prošlu godinu kada je naplaćeno 366. 898, 27 eura ostbvareno je povećano od 13 posto.
U istom periodu ove godine za 17 posto manje ostvaren je prihod po osnovu članskog doprinosa. Naplaćeno je 33.721, 54 eura dok je prošle bilo 40.568,37 eura. Članski doprinos je u padu, što je rezultat izmjene određenih zakona i procedura, ali se u sekretarijatu nadaju da će se taj prihod povećati do kraja godine.
Kako navode iz resornog sekretarijata, po osnovu turističke takse zabilježeno je povećanje od 22 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Do 29. avgusta po tom osnovu naplaćeno je 243.351, 41eura.
Ove godine se bilježi i povećanje za 3 posto kod naplate takse za plovne objekte. U periodu od 1.janura do 29. avgusta prihodovano je 35.056 eura, oko hiljadu eura više nego u istom periodu lani.