Potrošačka korpa za avgust 659,20 eura

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za avgust 2021. godine iznosila je 659,20 eura, od čega su izdaci za hranu i bezalkoholna pića iznosili 285,4o eura, a za neprehrambene proizvode i usluge 373,80 eura, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u avgustu u odnosu na jul zabilježila je rast od 0,3 odsto.

“Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u avgustu u odnosu na jul zabilježili su rast od jedan odsto, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge zabilježili pad od 0,3 odsto”, navode iz MONSTAT-a.

Vrijednost minimalne potrošačke korpe je zasnovana na podacima Ankete o potrošnji domaćinstava i preporukama Svjetske banke.

Vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo čine minimalni mjesečni izdaci koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića i neprehrambene proizvode i usluge. Za izračunavanje minimalnih izdataka koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića koriste se prosječne cijene u tekućem mjesecu i mjesečne količine u kilogramima za četvoročlano domaćinstvo. Za izračunavanje vrijednosti korpe neprehrambenih proizvoda i usluga koriste se indeksi potrošačkih cijena (CPI).