Potpredsjednici Arsić i Božović o racionalizaciji broja zaposlenih i voznog parka

Na današnjoj preskonferenciji potpredsjednici Opštine Tivat Vladimir Arsić i Goran Božović govorili su o racionalizaciji i organizaciji radnih mjesta u lokalnoj samoupravi, kao i korišćenju voznog parka u vlasništvu Opštine.

Ono što su istakli kao porazno jeste broj zaposlenih u Opštini Tivat, kojih je 202 u 17 organa uprave, kazao je Goran Božović.

„Cifra od 202 radno angažovana lica je više od 100 % nego što je to bio slučaj 2016. prije tadašnjih lokalnih izbora kada je bilo zaposleno oko 90 zaposlenih, računajući i skuštinsku službu“- kazao je Božović i dodao da je Opština Tivat tada bio primjer dobre prakse, a da je prema nezvaničnim informacijama broj zaposlenih dostizao i do 220 lica.

„Mislim da je presedan da je jedna opština mijenjala svoju organizaciju rada čak tri puta u toku svog mandata, a broj organa je u tim izmjenama dostizao čak i do 20. Neke tačne podatke nemamo jer znate da su tadašnji predsjednik opštine i sekretarijat za finansije prikrivao određene podatke u tom dijelu. Možemo konstatovati da je u prethodnom četvorogodišnjem mandatu, na klasičan tehnološki višak, utrošeno oko 4 miliona eura novca građana opštine Tivat, za partijska zapošljavanja DPS-a i njihovih partnera“-kazao je Božović.

On je dodao da moratorijum Vlade Crne Gore koji se odnosi na zapošljavanje u javnoj admiistraciji, proglašen 2018. još uvijek traje, a da je broj zaposlenih u organima Opštine Tivat konstantno rastao.

„Samo u 2020. godini krize izazvanoj pandemijom koronavirusa i izbornoj godini, nezakonito je zaposleno 29 lica na neodređeno vrijeme, a 28 od ovih 29 je bilo na nezakonitim ugovorima i prije zapošljavanja na neodređeno-kazao je Božović.

Ove godine je 11 službenika otišlo uz otpremninu, a 10tak radnih mjesta nije ukinuto u sistematizaciji, što je bila obaveza prema Odluci o isplati otpremnina.

„Slijedi nam težak posao, prije svega i mučan, kad imamo u vidu i socijalni momenat. Ali to je jednostavno nužno. Bukvalno je više nego udvostručen broj zaposlenih i ti krajnje neracionalni troškovi moraju biti redukovani u najkraćem roku. Ono što smo mogli uraditi odmah, bez zakonskih prepreka jeste prekid 14 nezakonitih ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji su sklopljeni potpuno suprotno zakonu. U tim radnim angažmanima su naknade određivane mimo zakona o zaradama u javnom sektoru“-objasnio je Božović i dodao da Opština prekidom ovih 14 ugovora dnevno štedi oko 400 eura.

Božović je dodao da su slični ugovori otkriveni u tri od četiri Javne ustanove čiji je osnivač opština.

„Tako smo u Dnevnom centru raskinuli ili će isteći u ova dva tri dana, dva ugovora o privremenim i povremenim poslovima i dva ugovora o dopunskom radu, pa se neće produžavati, jedan takav ugovor u Centru za kulturu Tivat i u Sportskoj dvorani. Takođe smo blagovremeno obustavili dva oglasa u Opštini Tivat, kao i po jedan oglas na neodređeno vrijeme u Dnevnom centru i Autobuskoj stanici. Kao što vidite spriječene su mnoge zloupotrebe i time spriječili nepotrebno trošenje novca iz budžeta“-kazao je Božović i dodao je da pet lica zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme nakon izbora.

Potpredsjednik Vladimir Arsić je kazao da su pokazali sve ono što su u kampanji govorili.

„Ono što slijedi nakon što je evidentiran broj zaposlenih, jeste racionalizacija i organizacija rada. Mogu da kažem da će sinergija organizacionih cjelina i manji broj sekretarijata i službi, biti jedan od osnovnih koraka sa kojima ćemo građane upoznati tokom sledeće nedjelje“-istakao je Arsić i dodao da nakon toga slijedi izbor novih sekretara tamo gdje za tim bude bilo potrebe.

Novi sekretari će, zajedno sa rukovodiocima odjeljenja, izradiće nove pravilnike o aktu o sistematizaciji, gdje će dobiti određeni broj izvršilaca koji je neophodan u procesu rada.

„Mi smo već napravili neku analizu viška zaposlenih i taj procenat će biti između 20-30%. Ono što slijedi jeste izrada budžeta kao najvažnijeg dokumenta kojim ćemo se voditi i sve ovo moramo ukanalisati u tokove obezbjeđenja budžeta kao i isplatu i doprinose zarada zaposlenima, zato je novi akt o sistematizaciji rada ključan dokument kojim se vodimo“-istakao je Arsić.

Svakodnevno se radi analiza rada preduzeća čiji je osnivač Opština, a narednih dana planiran je konsultativni sastanak sa direktorima kako bi sagledali sve probleme koje oni imaju, eventualno poboljšamo ali i racionalizuju broj radnika u preduzećima. Arsić je naglasio je Dnevni centar jedan od „reprezanata klasičane zloupotrebe“ i da zbog toga može da izgubi licencu za rad.

Kada je riječ o korišćenju voznog parka u Opštini Tivat na samom početku su učinjeni rezovi, kazao je potpredsjednik Goran Božović.

„Donešena je nova Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila kojom je jasno određeno da će se vozila koristiti isključivo za službene potrebe. Dakle, niko neće voziti službeno vozilo za lične potrebe. Neće biti korišćenja 24 sata na dan, ni predsjednik opštine niti bilo koji drugi službenik neće koristiti za privatne potrebe, u suprotnom biće sankcionisan“-naglasio je Božović.

On je govorio o maksimalnom iskorišćavanju službenih položaja i budžetskih sredstava, kada je riječ i o održavanju vozila, kao i o naknadnim zakupima garažnih mjesta na šta je Opština godišnje trošila 5.200 eura, iako ispred samog ulaza u Opštinu postoji šest obilježenih parking mjesta.

„Opština u svom vlasništvu ima pet garažnih mjesta, a  u prethodnom periodu je vršila zakup za još četiri mjesta, da bi udovoljila hirovima pojedinih funkcionera. Tu praksu prekidamo. Dva ugovora o zakupu su već plaćena i ističu u decembru mjesecu i neće se produžavati, a dva koja su sklopljena nešto kasnije su prekinuta na pola godine i to ističe u novembru i neće se produžavati. U svakom smislu ćemo racionalizovati sve bespotrebne troškove. Kad se napravi nova sistematizacija svako će postojati manja potreba za korišćenjem automobila, a kasnje ćemo razmotriti da li ćemo taj višak auta raspodijeliti našim institucijama na korišćenje ili ćemo ih prodati“-kazao je Božović i dodao da nova vlast u Tivtu prekida sa svim lošim praksama jer slijedi teška ekonomska kriza, ali da bi ovakve rezove donijeli i da nije kriza.

Potpredsjednik Vladimir Arsić je potvrdio da se ni na ovom polju nije vodilo računa i da je vozni park povećan sa 12 na 20 automobila, na čiju je kupovinu potrošeno skoro 140 hiljada eura.

Na pitanje novinara da li će biti sankcija za one koji su zloupotrebljavali službena vozila i nezakonito zapošljavali, potpredsjednik Vladimir Arsić je istakao da će u svim organima detaljno gledati potrebe korišćenja službenih automobila i da ako su potrebe posla zaista takve da zahtijevaju dvadesetčetvorosatovno korišćenje tu neće biti uskraćivanja.

Potpredsjednik Goran Božović je dodao da će protiv svakog ko je činio nezakonita djela biti podnesene prijave i podjetio da je on još prije izbora podnio jednu takvu krivični prijavu protiv bivšeg predjednika Siniše Kusovca, zbog nezakonitog zapošljavanja.

„Postoje već neke prijave, a sve što u hodu budemo otkrivali to ćemo sankcionisati u skladu sa zakonom“.

Božović je dodao da su ugovori koje su raskinuli po prirodi ništavni jer su zaključeni mimo svake procedure.

„Kada se napravi nova Odluka o sistematizaciji, oni radnici koji su zaposleni u skladu sa zakonom biće raspoređeni na određena mjesta, dok će ostatak biti proglašen tehnološkim viškom. Postoji jasna procedura u skladu sa zakonom kako ide dalje taj proces. Mi ćemo se držati zakonskih procedura i nećemo dozvoliti ulazak u sudske procese“.

Potpredsjednici su saglasni da nije kriva nova lokalna uprava što radnici dobijaju otkaz, već da zaposleni za to trebaju da krive svoje nadređene koji su bili svjesni da krše zakon, kao i da ovih dana ima zaposlenih koji sami napuštaju Opštinu. Da neće biti revanšizma i da će oni koji su pošteno radili raditi i dalje, istaknut je i podatak da je za Unutrašnju revizorku ponovo imenovana Jela Mrdak.