Potpisan sporazum o nabavci vakcine

Ministar zdravlja Kenan Hrapović, u ime Crne Gore potpisao je sporazum, prema kojem će naša zemlja kada vakcina protiv korona virusa bude proizvedena, dobiti zagarantovane doze, bez čekanja I naknadnog apliciranja. Inicijalna cijena po dozi vakcine predviđena je u iznosu od 8,84 eura, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Inicijalna cijena po dozi vakcine predviđena je u iznosu od 8,84 eura

 Vlada Crne Gore na juče održanoj sjednici razmotrila je i usvojila Informaciju o zaključivanju Sporazuma o preuzetoj obavezi po modelu opcione kupovine vakcine protiv kovida 19. Ja sam upravo potpisao Sporazum, a danas će biti uplaćen avans u iznosu od 771.280 dolara, odnosno 646.000 eura, kazao je Hrapović.

Ministar je obrazložio da je Crna Gora potpisivanjem ovog sporazuma pristupila COVAX Mehanizmu za vakcine protiv COVID-19, koji je iniciran od strane Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) sa ciljem da omogući nabavku i pravednu raspodjelu među zemljama učesnicama vakcina za novi soj koronavirusa SARS-COV-2.

Navedena Inicijativa je podržana od strane Evropske komisije, ali i mnogobrojnih relevantnih organizacija među kojima su Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, Dječiji fond Ujedinjenih nacija, i druge.

On je dalje pojasnio, da ukoliko država ne pristupi navedenoj Inicijativi, stavlja se u poziciju samostalnog pregovarača i dovodi u nepovoljan položaj kod proizvođača u odnosu na veće (razvijenije) države i COVAX Inicijativu, imajući u vidu potrebnu količinu vakcina za Crnu Goru, što bi se direktno odrazilo na visinu cijene po dozi i vrijeme čekanja na isporuku.

Inicijalna cijena po dozi vakcine predviđena je u iznosu od 10,55 dolara, odnosno 8,84 eura.

Shodno istraživanjima Instituta za javno zdravlje Crne Gore i njihovoj procjeni o potrebnoj količini doza vakcine, u pismu Potvrde o namjeri za učešće, naša zemlja je iskazala potrebu za 248.800 doza, odnosno količinu koja bi pokrila 20% stanovništva (s obzirom da su preporučene dvije doze po jednoj osobi).

Procijenjena ukupna vrijednost nabavke je 2.582.640 dolara, odnosno oko 2.163.000 eura.

IZVOR: RTCG