Potpisan memorandum Ministarstva prosvjete i Udruženja Roditelji

U Podgorici je juče potpisan memorandum Ministarstva prosvjete i Udruženja Roditelji u vezi sa vršnjačkim nasiljem “Prepoznajmo i reagujmo zajedno”.
Događaj, u organizaciji Udruženja Roditelji, otvorili su izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović, ministar prosvjete dr Damir Šehović i Nj. E. Aivo Orav, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Takođe, ppredstavljen je Nacionalni plan za djelovanje protiv vršnjačkog nasilja.
Ministar prosvjete dr Damir Šehović je naglasio da živimo u vremenu u kom je nemoguće dijete u potpunosti sakloniti od nepoželjnog ponašanja i sadržaja, koji su nadohvat ruke.
„Naravno, svjestan sam istovremeno da živimo u vremenu u kom je nemoguće dijete u potpunosti sakloniti od nepoželjnog ponašanja i sadržaja, koji su nadohvat ruke. Njih je bilo i uvijek će ih biti. I cijenim da je tu ključna uloga upravo roditelja, koji treba da im, uz našu pomoć, usade sistem otpornosti na takve sadržaje, kako bi, onda kada dođu u kontakt sa njima, a ne sumnjajte da hoće, znali da kažu „ne“. Nasilje se danas velikim dijelom preselilo u viruelni prostor, a fizičku agresiju sve češće mijenja socijalna i emocionalna, koju je mnogo teže utvrditi i kontrolisati. Danas je nezamislivo lako nanijetu štetu drugome, i tu posebno mislim na štetu ugledu ili društvenom statusu pojedinca, brzim širenjem informacija. Što znači da je prevencija uz pomoć roditelja, ali i izgradnja snažne ličnosti, ključ za zdrav razvoj djeteta u takvim okolnostima“.
Izvršna direktorica Udruženja Roditelji, Kristina Mihailović naglasila je da će biti otvorena posebna SOS linija za prijavu nasilja, kako se mijenja sistem evidencija ovih slučajeva, na koji način će on pomoći praćenju stanja i osmišljavanju novih aktivnosti, u kojem dijelu je promijenja odgovornost uprava škola, šta će raditi Nacionalni tim za prevenciju i djelovanje protiv vršnjačkog nasilja.
„Prethodnih dana smo imali priliku da čujemo od Ministarstva da će biti otvorena posebna SOS linija za prijavu nasilja, kako se mijenja sistem evidencija ovih slučajeva, na koji način će on pomoći praćenju stanja i osmišljavanju novih aktivnosti, u kojem dijelu je promijenja odgovornost uprava škola, šta će raditi Nacionalni tim za prevenciju i djelovanje protiv vršnjačkog nasilja. Tim se juče već sastao, i analizirao prve prijave vršnjačkog nasilja. To je već pokazatelj i rezutat spremnosti da se saradnjom rješavaju problemi. Nacionalni akcioni plan išao je još šire. Posebno se koncentrisao na odgovorost roditelja i podršku porodicama čija djeca su akteri vršnjačkog nasilja. Kada do nasilja dođe malo bilo kome znači formulacije „Sve je u porodici“ ili „Sve je do vaspitanja“ . Ako ne umijemo, ne znamo, ne želimo, onda društvo mora da nam obezbijedi da naučimo, saznamo i da shvatimo da moramo. Jer smo mi i naša djeca građani ovog društva i svaki naš problem sjutra će biti veći problem društva ako ga ne rješavamo“, poručila je Mihailović.
Ambasador Orav rekao je da ohrabriuju nalaženje najboljih mogućih modela za prevenciju i reagovanje i podržavaju vlade i škole kao i njihove partnere da dostignu postavljene ciljeve.
“Crna Gora mora se oslanjati na dobre prakse zemalja EU i Regiona, u rješavanju pitanja vršnjačkog nasilja, kao smjernice za pristup ovom pitanju. Neke zemlje pristupaju ovom pitanju propisivanjem kazni za roditelje, dok druge propisuju kao mogućnost tužbi prema školama ukoliko ne postupe adekvatno u procesu zaštite djeteta. Crna Gora je, posebno posljednjih par mjeseci, radila upravo na pronalaženju adekvatnog modela“.
Nacionalni akcioni plan izrađen je u okviru projekta koji je finansiran od strane EU, a sprovodili su ga Udruženje „Roditelji“, NVO Juventas i Unija srednjoškolaca uz institucionalno partnerstvo sa Ministarstvom prosvjete-saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.