Pošumljavanje dijela Grabovca

U skladu sa Planom podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2021.godinu i Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018 – 2023. godine , u Opštini su planirali sprovođenje pošumljavanja, saopštili su iz opštinskih sekretarijata za privredu i uređenje prostora.

„U cilju održivosti i zaštite prostora pošumljavanje se nastavlja modelom agrošumarstva. Pod agrošumarstvom se podrazumjevaju aktivnosti koje uključuju kombinovano gajenje šumskog drveća i voća, zajedno sa drugim kulturama uz obostranu korist za ljude, biljke, životinje i uopšte životnu sredinu. U tom smislu, pošumljavanje će se vršiti sadnicama divljeg šipka (Punica granatum) i košćele ( Celtis australis) koje je obezbjedila Opština Tivat“, istakli su iz Opštine.

Pošumlajvanje će se vršiti na rubnom dijelu zemljišta nekadašnje deponije Grabovac. Akcijom je planirano pošumljavanje 9000 m2 zemljišta.