Postavljene table sa porukom o zabrani odlaganja otpada

Opština Tivat je u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine (5. jun) organizovala postavljanje četiri znaka sa porukama o zabrani odlaganja otpada. Znakovi su nabavljeni kroz djelovanje NVO „Naša akcija“, odnosno dobijeni kroz projekat „YOUth drive“, Program prekogranične saradnje BiH – CG koji finansira Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Znakovi su postavljeni na lokacijama koje su prepoznate kao rizične u smislu nepropisnog odlaganja otpada i narušavanja životne sredine, a postavilo ih je „Komunalno“ d.o.o. Tivat.

-Table su postavljene na nekoliko lokacija jer smo na ovim lokacijama nalazili velike količine miješanog komunalnog i zelenog otpada-saopštili su iz Komunalnog.

Table su postavljene na Ostrvu cvijeća, na makadamskom putu od Pod kuka do Pendrek Sitija, naselje 7. jul i ispod hotela Tivat.

U saradnji sa Komunalnim preduzećem narednih dana biće izvršeno čišćenje pješačke staze koja vodi od groblja Sv. Antonio u Lepetanima do sela Veće brdo, čime će biti povezane i prohodne staze između naselja Lepetane i Gornja Lastva.

This slideshow requires JavaScript.