kabl 1

Postavljen podvodni kabal Opatovo – Sv Neđelja

Polaganjem podvodnog kabla između Opatova i Sv. Neđelje u Bokokotorsko zalivu, EPCG je privela kraju investiciju vrijednu 250.000 eura.
Elektrodistribucija Tivat je na taj način okončala projekat polaganja novog podvodnog 35kV kabla „Opatovo – Sv. Nedelja“, dužine oko 500 metara i presjeka provodnika 240 mm2, čime će biti omogućeno rezervno napajanje Bijele i Morinja, a u slučaju havarija, i dijela Tivta i Herceg Novog.

“U sklopu ovog projekta rekonstruisana su postojeća 35 kV rasklopna postrojenja za prelazak sa vazdušnog voda na podvodni na oba kraja kabla (u Opatovu i Sv. Neđelji), tj. u obje kule je postavljenja nova rasklopna oprema. Takođe, polaganju kabla prethodili su složeni i zahtjevi radovi na postavljanju zaštitnih anker blokova na obali i u moru, kao i priprema morskog dna u trasi kabla“, istakao je Goran Kovačević, tehnički direktor Elektrodistribucije Tivat.2
Kabl „Opatovo – Sv. Neđelja “ zamijeniće stari , koje je postavljen prije pola vijeka, a koji posljednjih godina nije bio u funkciji.
Ovo je samo jedna u nizu investicija koje su realizovane u cilju povećanja pouzdanosti i kvaliteta snabdijevanja potrošača električnom energijom.